Bóng đèn máy chiếu

Bóng đèn máy chiếu là một linh kiện rất quan trọng bên trong máy chiếu. Chúng sẽ mờ dần theo thời gian chúng ta sử dụng máy chiếu, thường thì cứ khoảng 2000 giờ – 4000 giờ chúng ta sẽ phải thay thế bóng đèn một lần để đảm bảo độ sáng của hình ảnh.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.