LCD Máy chiếu

LCD là linh kiện cực kỳ quan trọng trong những chiếc máy chiếu sử dụng công nghệ LCD. Có 3 tấm LCD để xử lý 3 màu sắc cơ bản là R (red), G (Green), B (blue).

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.