Khung treo máy chiếu

Showing all 6 results

Khung treo máy chiếu là sản phẩm dùng để cố định máy chiếu lên trần nhà, lên tường. Khung treo máy chiếu có các loại có độ dài khác nhau để phù hợp cho các phòng có độ cao của trần nhà khác nhau.