Chip DLP

Chip DLP là linh kiện cực kỳ quan trọng bên trong các máy chiếu sử dụng công nghệ DLP (công nghệ sử lý ánh sáng kỹ thuật số), chip dlp cũng rất bền tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta vẫn gặp phải sự cố liên quan đến chip dlp và phải thay thế chúng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.